Ubytovanie - Zádielská dolina
sk en hu pl
Meno : ... ..
Heslo : ......

News

Živá panoráma - WEBCAM

nový druh relaxu

KONTAKT

Tel: 00 421-911-134806
Email: zadiel@zadiel.sk

Zádiel 82, 044 02

 

 

 

 

 

Predbežná obsadenosť

prejsť k ONLINE rezervácii  - poslať dopyt

Orientačná obsadenosť - vyznačená obsadenosť môže byť len čiastočná, nemusí byť aktuálna.

www.UbytovanieNaSlovensku.EU - Ubytovanie Zádiel 

  Chaty na

 

Štandardné podmienky ubytovania:

Nástup na pobyt:

V prípade, že to nebolo vopred dohodnuté inak, nástup na pobyt je možný po 14:00 prvého dňa pobytu. Štandardná doba odchodu je do 10:00 hod v posledný deň pobytu.

Počet ubytovaných osôb:

Ubytovací poukaz je vydaný pre presný počet osôb. Nie je možné svojvoľne, bez povolenia s ubytovateľom ubytovať iný počet osôb. V prípade, že bez predchádzajúceho súhlasu nastúpi na pobyt vyšší počet osôb, môže byť pobyt bez náhrady zrušený. Zmena počtu osôb je možná po dohode s ubytovateľom.

Zrušenie objednávky:

Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:

Storno poplatky:

*Viac ako 30 dní pred nástupom: ak bol pobyt už uhradený (prípadne záloha) je storno poplatok 5 Euro
* 15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu. 
* 10-15  dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu. 

* 3-10 dní pred nástupom na pobyt: 70% celkovej ceny pobytu. 
* menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu.

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené cestovnou agentúrou. Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to ale vždy riešené individuálne a odpustenie ( zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.

Klient sa môže pre prípad zrušenia pobytu poistiť.

Zodpovednosť za škody:

Zákazník je povinný odovzdať ubytovacie zariadenie bez poškodenia. V prípade, že k poškodeniu dôjde je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi, aby mohol zabezpečiť nápravu. Ubytovateľ má právo vybrať pri nástupe zálohu na spôsobené škody, ktorá bude pri odovzdaní objektu bez poškodenia vrátená v plnej výške.

V dome je nutné dodržiavať nočný kľud od 22:00 do 6:00